Przejdź do treści strony WCAG

Ochrona danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

reprezentowanym przez Zofię Nawrot - dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie

tel. 774214027

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Benita Niemiec